Formularz reklamacyjny



Dzień dobry

Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem poniższego formularza. Prosimy o uzupełnienie jak największej ilości pól i przesłanie zdjęć reklamowanego produktu. Pomogą nam one w szybszym rozpatrzeniu reklamacji.

DANE ZGŁASZAJĄCEGO








DANE MIEJSCA ZAKUPU






REKLAMOWANY TOWAR ZNAJDUJE SIĘ:

u kontrahentau klienta

DANE REKLAMOWANEGO TOWARU




OCZEKIWANIE KLIENTA ODNOŚNIE REKLAMACJI

Usunięcie wady/wymiana elementuObniżenie cenyOdstąpienie od umowy

ZAŁĄCZNIKI










Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest firma DEFTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wszewilki, przy ul. Sulmierzyckiej 73 (56-300 Milicz), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000097852, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON: 931931953, NIP: 9161317735, e-mail: biuro@deftrans.com.pl, tel.: +48 71 38 40 486.

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania lub poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak niektórych danych może uniemożliwić przesłanie niniejszego formularza.

Kolekcja mebli uniwersalnych MULTI OPEN

Kolekcja mebli łazienkowych TORINO

Kolekcja mebli łazienkowych BARI

Kolekcja mebli łazienkowych ARMANDO

Kolekcja mebli łazienkowych KIM