Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet

Współzałożycielka i Wiceprezes firmy Deftrans , Pani Edyta Defratyka, została Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet. Uroczyste wręczenie certyfikatu nowym Ambasadorkom odbyło się 19 września 2014 roku, podczas Gali Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie.
Misją Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest propagowanie idei zaangażowania i aktywności wśród kobiet i wspieranie rozwoju firm przez nie prowadzonych.
Działalność Ambasady skupia się na tworzeniu programów partnerskich i rozwijaniu sieci współpracy różnych środowisk gospodarczych, w których właścicielki firm nawiązują nowe kontakty i tworzą dobre relacje biznesowe, wymieniając doświadczenia, zyskując wsparcie i rozwijając własną markę. W ramach budowy i rozwoju nowoczesnego modelu społeczno – gospodarczego, stosują wysokie standardy etyki , jakości oraz kierują się zasadą równych szans.
Inspiracją do utworzenia Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet była inicjatywa Komisji Europejskiej, która w 2009 roku stworzyła Europejską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.
Działalność Pani Edyty Defratyki na polu zawodowym oraz na rzecz lokalnej społeczności -w ramach Fundacji KOM -skupia się wokół propagowania nowoczesnej edukacji, wspierania artystycznych talentów oraz organizacji wydarzeń aktywizujących integrację społeczną. Znakomitą wizytówką społecznego zaangażowania jest ufundowanie Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu – idealnie wpisującej się w założenia Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet.

logo_ambasadsa

Wśród wielu znamienitych Ambasadorek znajdują się m.in. Jolanta Kwaśniewska, Małgorzata Potocka, Mariola Bojarska-Ferenc, Magda Gessler, czy Mirosława Nykiel – Honorowa Ambasadorka.