2013

w miejscu starej fabryki bombek w Miliczu tworzymy obiekt nowoczesnej edukacji – KOM