EkologiaUsytuowanie Fabryki nieopodal Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy i obszarów „Natura 2000” zobowiązuje nas do szczególnej dbałości o środowisko i racjonalną eksploatację zasobów naturalnych.

 

Posiadanie certyfikatu kontroli pochodzenia produktów FSC ® NC-COC-013596 (numer licencji FSC® C119980) jest dowodem na to, że troszczymy się o dobór właściwych materiałów, pochodzących z certyfikowanych lasów i innych kontrolowanych źródeł.

 

Inwestycja w najnowocześniejszy w Polsce reduktor CEFLA TIF-40, pozwala skutecznie ograniczyć emisję lotnych związków organicznych, powstających w procesie lakierowania i nie wpływają negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.