W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia naszej firmy. Robiąc DOBRĄ PRZESTRZEŃ DLA PRZYSZŁOŚCI, wyruszamy w przeszłość – podsumowujemy i weryfikujemy to, co się już zdarzyło i czego doświadczyliśmy.