14 stycznia 2022
Dobra przestrzeń edukacji, czyli projektowanie z misją – Deftrans współpracuje z UAP w ramach projektu edukacyjnego
14 stycznia 2022
Dobra przestrzeń edukacji, czyli projektowanie z misją – Deftrans współpracuje z UAP w ramach projektu edukacyjnego

To już 21. edycja Programu Edukacyjno-Projektowego (PE-P), w ramach którego studenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu współpracują z przemysłem meblarskim. Celem programu jest przybliżenie studentom realiów i wymogów rynku, na którym wkrótce będą musieli się odnaleźć. Zdobywanie wiedzy i umiejętności projektowych w praktyce ma im w tym pomóc.

Proces powstawania nowego mebla zachodzi przy ścisłej współpracy projektanta z wykonawcą. Z tego względu, nacisk projektu kładziony jest na bezpośredni kontakt studentów z praktykami branży. Poprzez udział w programie, młodzi projektanci uczą się wsłuchiwać w potrzeby przedsiębiorców, ci drudzy zaś poznają potencjał zawodowy przyszłych absolwentów UAP. Idea PE-P zakłada, że dobry produkt powstaje w odpowiedzi na realne, często bardzo specyficzne, problemy użytkowników. Adresatami projektów są zarówno przestrzenie prywatne, jak i publiczne. W ramach tegorocznej edycji, Uniwersytet podjął współpracę ze Społeczną Szkołą im. Astrid Lindgren w Miliczu, działającą z ramienia fundacji KOM. Opiekę nad Fundacją sprawuje firma Deftrans, lider rynku w segmencie mebli łazienkowych w Polsce. Projekt odbywa się pod hasłem Uwolnij swoją szkołę/Uwolnij Twoją szkołę.

UWOLNIJ SWOJĄ SZKOŁĘ/UWOLNIJ TWOJĄ SZKOŁĘ

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu w nowoczesny sposób realizuje zadania oświatowe, łącząc funkcje dydaktyczne z wychowawczymi i opiekuńczymi. Misją Szkoły jest przekazywanie dzieciom wiedzy w przystępny, ciekawy i niestandardowy sposób oraz kształcenie w nich ważnych umiejętności przyszłości. Dlatego też kadra dydaktyczna wspiera naturalne talenty uczniów, dając przestrzeń do ich rozwoju i samodzielności w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W odróżnieniu od placówek publicznych, Szkoła im. Astrid Lindgren oferuje zindywidualizowane i empatyczne podejście do każdego dziecka. – Wierzymy, że otoczenie wpływa na proces rozwoju i nauki, dlatego klasy w naszej szkole liczą zwykle nie więcej niż kilkanaścioro uczniów. Nasz budynek został zaprojektowany w taki sposób, by jak najlepiej sprzyjał realizacji celów dydaktycznych, również pod kątem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mówi Anna Przybyło, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren. W ramach projektu, studenci UAP mieli za zadanie zaprojektować rozwiązania przestrzenne, które wspomogą to nowatorskie podejście do edukacji. Cel ten był bezpośrednio związany założeniami programu, jakie młodzi projektanci mieli uwzględnić na każdym etapie pracy nad nowym produktem. Były nimi: dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne, uważność na innych i otoczenie oraz kreatywność i odpowiedzialność

 

PROJEKTOWANIE Z MISJĄ

Podwaliną dobrego projektu jest głęboka empatyzacja projektanta z odbiorcą końcowym. Dlatego prace rozpoczęły się od spotkania studentów z kadrą nauczycielską i uczniami. Pogłębiona dyskusja pozwoliła na lepsze zrozumienie istniejących potrzeb z różnych perspektyw.
W kolejnym etapie studenci wzięli udział w szkoleniach i warsztatach ze specjalistami firmy Deftrans oraz pozostałymi partnerami programu. Firma zaoferowała wsparcie merytoryczne i odpowiednie zaplecze technologiczne na potrzeby prowadzenia projektu.

Więcej w najnowszym wydaniu Biznes meble.pl